5.10.11

่Just do it.

และแล้วก็ถึงเวลาได้ประเดิมสีใหม่ที่ฝากโก๋ซื้อจากอังกฤษซะที เพราะตั้งใจทำภาพประกอบสำหรับหนังสือเล่มใหม่เป็นภาพสีน้ำ ระหว่างที่วาดอยู่นั้น รู้สึกมีสมาธิดีมาก แสงแดดอ่อนๆที่ส่องเข้ามาทางหน้าต่าง กับเพลงที่เปิดคลอเบาๆ เป็นช่วงเวลาที่สวยงามมากเลย ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ง่ายๆ เพียงแค่เรายื่นมือออกไป หยิบกระดาษ สี พู่กัน เท่านั้น...

วาดไปวาดมา กลายเป็นลวดลายเต็มแผ่น


สีที่ติดมากับห่อ เสียดาย เอามาใช้ก่อน