12.2.12

A Sneak Peek of my new book.


ฉันแอบคิดมานานแล้วว่า อยากให้มีภาพ Perspective แบบเขียนมือลงสีน้ำในหนังสือที่ตัวเองทำสักครั้ง แล้วโอกาสนั้นก็มาถึง ทีแรกไม่ตั้งใจว่าจะวาดเองหรอกนะ แต่ในเวลาที่เร่งรีบแบบสุดๆนี้ ตนคงต้องเป็นที่พึ่งแห่งตน แม้วิชาสีน้ำจะไม่พัฒนาเลย แต่ฉันก็เชื่อว่า งานศิลปะที่ทำด้วยมือล้วนๆแบบนี้ เมื่อไปอยู่ท่ามกลางผลผลิตของระบบอุตสาหกรรม มันก็คงดูไม่แย่นักหรอก... 

มีแค่กระดาษ พู่กัน สี น้ำ แสง ลม และเพลงที่ฮัมในใจ เป็นช่วงเวลาที่สุขสงบที่สุด
วันนี้วาดรูปสุดท้ายเสร็จทันแสงสุดท้ายพอดี

อยากให้หนังสือเสร็จเร็วๆ อยากอวดแล้วว...